Contractmanagement

Heliview Contract Management

Slechte contractbeheersing maakt een goed contract tot een desinvestering

Contractmanagement is in veel organisaties niet optimaal geregeld, terwijl dit juist zo belangrijk is als u veel contracten heeft. Door uniformiteit aan te brengen in de totstandkoming, vorm en archivering van uw contracten, bent u in staat uw contracten efficiënt te bewaken en beheersen. De rol van de contractmanager en een goede samenwerking tussen de intern betrokken partijen is hierbij van cruciaal belang. 

Zinvol aan de slag met contractmanagement in uw organisatie

Tijdens de training “Contractmanagement” leert u hoe u structuur aanbrengt en hoe u uw contracten en de processen hieromheen standaardiseert. Dit levert uw organisatie naast het maken van een efficiëntieslag ook een kostenbesparing op. Tevens leert u hoe u door het proactief signaleren van (dreigende) afwijkingen van contractuele afspraken en het responsief inspelen hierop, uw samenwerkingen tot een succes maakt. 

 

Wat leert u tijdens de training Contractmanagement?

 • Contractmanagement ingebed krijgen in uw organisatie;
 • Het sturen op een contract en het opstellen van een goed contractdossier;
 • Verantwoord en proactief inspelen op wijzigingen tijdens de contractuitvoering;
 • Welke rol de contractmanager heeft en het belang van een goede samenwerking tussen interne partijen;
 • He voorkomen van geschillen
 • Het tijdig signaleren van verlies van contractuele rechten en het voorkomen hiervan;
 • Het omgaan met wanprestaties van uw contractpartners;
 • Het beheersen of verlagen van uw kosten;
 • Het managen van uw leveranciers.

 

Bekijk het programma voor deze tweedaagse training

DOWNLOAD DE BROCHURE

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Deze training is ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij het aansturen, managen en beheersen van contracten"

Te denken valt aan functies als:

 • Contracteigenaren
 • Contractmanagers
 • Controllers
 • Inkopers
 • (IT-) managers
 • Leveranciersmanagers
 • Projectmanagers
 • Servicemanagers

Uitgangspunten van deze training
- basiscursus voor niet-juristen
- business-to-business
- afnemersperspectief ( dus vanuit inkoopperspectief en niet vanuit leveranciers)
- mix van theorie, jurisprudentie, best practices en oefeningen

Trainers uit de praktijk

De training Contractmanagement wordt gegeven door mr. dr. ing. Maarten van Stekelenburg en Reinold van Bruggen. 

Maarten is gespecialiseerd in het gebied waar IT en recht samenkomen. Hij is werkzaam bij Mitopics waar hij als adviseur organisaties begeleidt bij contractonderhandelingen, outsourcingstrajecten, contractmanagement en andere juridische kwesties. Daarnaast geeft hij regelmatig trainingen op zijn vakgebied, waaronder contractmanagement en SLA’s.

Reinold is als senior consultant al sinds 2001 betrokken bij de professionalisering van contractmanagement in uiteenlopende organisaties. Naast het inrichten, professionaliseren en trainen, waren er in projecten vaak doelstellingen als kostenbesparing of verbeteren van leveranciersmanagement. Reinold denkt en werkt vanuit een combinatie van bedrijfskundige, technische en juridische invalshoeken en combineert een professionele visie met een pragmatische werkwijze. 

Verder heeft Reinold met collega’s onderzoek gedaan naar contractmanagement in de Nederlandse markt en het gebruik van contractmanagement tooling en ontwikkelde aan de hand daarvan met collega’s een contractmanagement volwassenheidsmodel, dat door diverse organisaties geadopteerd is. Tevens publiceerde hij artikelen (zoals over het Contract Management wiel) en geeft hij met regelmaat presentaties over dit onderwerp.

Ervaringen van deelnemers van vorige edities:
ABN AMRO
M. Bos
— sourcing & contractmanager
Handvaten om verder een complex contract in te richten.
Transdev
L. Rhodenborgh
— applicatie manager financiële applicaties
Veel informatie en interactie over de materie welke ik goed kan gebruiken.
Exin Holding.jpg
S. van der Meulen
— credit controller
Professioneel interactieve dag waar veel met andere cursisten uitgewisseld kon worden.
Waternet.jpg
E. Blaauw-Vd Hesseweg
— contractmanager
Duidelijk, fijne training met duidelijke leerdoelen.
CZ
O. Hoes
— concerninkoop
Volledige beschrijving over de opbouw van een contract.
Universiteit van Utrecht.jpg
H. van Dam
— service level manager
Nuttig, informatief, goede sfeer, veel interactie met cursusleider en cursisten.