Privacy statement

Privacy statement

Uw e-mailadres

Heliview Holding B.V. en/of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: Heliview) neemt uw e-mailadres op in een gegevensbestand. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van Heliview.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over die onderwerpen waarvoor u heeft aangegeven dat u deze interessant vindt. Uw e-mailadres wordt niet ter beschikking gesteld aan of gebruikt ten behoeve van derden.

U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken deze te laten corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Participants Service via 076-548 4020 of participants@heliview.nl.

Vastleggen en verwerking van overige gegevens

Heliview legt NAW-gegevens en telefoonnummers van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en om een goede uitvoering van haar congressen en trainingen mogelijk te maken.

Daarnaast worden uw NAW-gegevens verstrekt aan de bij dit event betrokken partners in de vorm van een deelnemerslijst. Deze deelnemerslijst bevat niet uw e-mailadres.

Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over ons productaanbod en/ of aanbiedingen van onze partners kunt u contact opnemen met de afdeling Participants Service via 076-548 4020 of participants@heliview.nl.

Gebruik van Cookies

Deze training website van Heliview maakt gebruik van cookies. Lees alles over het gebruik van cookies en privacy op onze websites.

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Auteur: Heliview Conferences & Training B.V.
Laatst bijgewerkt op: 14-11-2018