Programma advanced training Fleet Mobility

Tijden training:

08:30 uur: inloop met koffie en thee
09:00 uur: aanvang training
17:00 uur: einde training

Programma dag 1

Blok 1: Mobiliteitsbeleid

 • Welke beheervorm past het beste bij u?
 • Welke componenten kunt u opnemen in de leasedienstverlening?
 • Uitbesteden van werkzaamheden
 • Operationele, tactische en strategische werkzaamheden
 • Calculatiemethoden:
  • Open en gesloten calculaties
  • Winstdeling 

Blok 2: Kostenbeheersing

 • Toekenningscriteria leaseauto
 • Afweging beleid autokeuze
 • Merkenbeperking
 • Brandstofkeuze
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Eigen bijdrage en excessieve gebruikskosten medewerkers
 • Hoe houdt u grip op brandstofkosten?
 • Norm en werkelijk verbruik
 • Signalering en sturing 

Blok 3: Keuze en controle leasemaatschappij

 • Formuleren beleidsuitgangspunten
 • Wat zijn uw doelstellingen?
 • Aandachtspunten bij het selectieproces
 • Projectaanpak en praktijkervaringen
 • Tips & tricks voor het selecteren van een leasemaatschappij
 • Inhoud Price- en Service Level Agreement
 • Borgen overeengekomen prijsniveau
 • Check op norm-, inzet en hercalculaties
 • Factuurcontrole op rechtmatigheid en juistheid
 • Borgen overeengekomen dienstverlening
 • Meten van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) 

Programma dag 2

Blok 1: Mobiliteitsbudgetten

 • Budgetregelingen
 • Welke keuzes kunt u maken?
 • Wat zijn de cruciale beslispunten?
 • Hoe beperkt u risico’s en extra administratieve rompslomp?

Blok 2: Nieuwe leasevormen 

 • Privé lease
 • Keurmerk Privélease

Blok 3: Elektrisch leasen:

 • Welke toekomstige fiscale ontwikkelingen kunt u verwachten?
 • Welke nieuwe technische mogelijkheden komen er aan?
 • Hoe maakt u elektrisch leasen onderdeel van uw beleid?
 • Hoe kunt u goed meten en signaleren op juist gebruik van de auto?
 • Met welke bijkomende zaken dient u rekening te houden?