Programma Contractmanagement

Voor beide trainingsdagen geldt:

08:30 uur: inloop met koffie en thee
09:00 uur: aanvang training
17:00 uur: einde training

Dag 1

Blok 1: Overzicht en inrichting contractmanagement

 • De positionering in uw organisatie
 • De rol en activiteiten van de contractmanager
 • Het gebruik van contractmanagementsystemen
 • Tips voor implementatie
 • Contractsamenvatting
 • Het opstellen van een verbeterplan

Blok 2: Het sturen op contracten

 • Modellen en uitgangspunten
 • Stuurmiddelen en -mechanismen

Blok 3: Juridische basiskennis bij heronderhandeling

 • Totstandkoming van contracten
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • (Beperkingen van) contractvrijheid
 • Status van digitale correspondentie
 • Contractuitleg / interpretatie
 • Eisen aan een vaststellingsovereenkomst

Dag 2

Blok 4: Juridisch kader bij dreigende geschillen

 • Overschrijding van (fatale) termijnen
 • Meerwerkclausules
 • Garanties, overmacht en aansprakelijkheid
 • Acceptatie, klachtplicht en rechtsverwerking
 • Verzuim, opschorting en ingebrekestelling
 • Openbreken van contracten
 • (Alternatieve) geschillenbeslechting

Blok 5: Verplichte jurisprudentie

 • Welke lessen kunt u trekken uit recente rechtspraak over onder meer de klachtplicht, ondeugdelijke ingebrekestellingen, het belang van meetmethoden en over gewijzigde omstandigheden?

Blok 6: Tips en trucs

 • Operationaliseren van uw contracten
 • Organisatie van de dossiervorming