Programma IT-outsourcing

Voor beide trainingsdagen geldt:

08:30 uur: inloop met koffie en thee
09:00 uur: aanvang training
17:00 uur: einde training

Dag 1

Blok 1: Eerst denken…

Strategische overwegingen

 • Sourcing strategie
 • Make or buy
 • Toekomstperspectief
 • Marktontwikkelingen

Tactische overwegingen

 • Vendor lock-in
 • Definitie outsourcingsopdracht
 • Consequenties voor architectuur
 • Beheersbaarheid na transitie

Operationele overwegingen

 • Risico-analyse en business case
 • Benodigde competenties
 • Regie en gevolgen voor eigen organisatie

Blok 2: … dan doen!

Behoeftebepaling en selectie

 • Huidige en toekomstige situatie
 • Scope en bestek
 • Non Disclosure Agreement (NDA)
 • Request for Information (RfI)
 • Request for Proposal (RfP)
 • Beoordelen inschrijvingen

Onderhandelingsproces

 • Letter of Intent (LOI)
 • Best and final offer (BAFO)

Dag 2

Blok 3: Goede afspraken maken…

Contractering

 • Structureren van een contract
 • Contractstructuren
 • Procesafspraken

Bijzonderheden

 • Faseringen
 • Garanties
 • Underpinning contracts
 • Auditrechten en compliance
 • Overgang van personeel
 • Exitscenario’s

Service Level Agreement (SLA)

Privacyrechtelijke eisen

 • Data-exportbeperkingen
 • Bewerkersovereenkomst

Blok 4: … én uitnutten!

 • Supply en demand management
 • Contract- en risicobeheersing
 • Balanceren tussen relatie en rechtspositie
 • Dossiervorming
 • Omgang met geschillen
 • Lessen uit jurisprudentie